Ydelser

Kontakt PC Barnes, når serveren, netværket eller pc'erne ikke vil, som I vil.

PC Barnes koster kr. 770,00 i timen + moms. Endvidere betales for pr. påbegyndt time, undtagen for online services. Her betaler man pr. halve time.

Kørsel vil blive tillagt fakturaen som almindelig timetakst.

Man kan spare penge ved at købe klippekort, f.eks. 10 timer á kr. 720,-, 20 timer á kr. 695,- 30 timer á kr. 670,- eller 60 timer á kr. 620,- + moms. Endvidere gælder det for klippekortskunder, at de ikke betaler for pr. påbegyndt time, da timerne gøres op i kvarte.